1242 (1042) 2016-07-01 - 2016-07-14

Artystyczne czwartki

Koło Plastyków im. prof. Wacława Szczeblewskiego zaprasza do siedziby Towarzystwa Miłośników Gdyni (ul. Władysława IV 51) w lipcu i sierpniu na czwartkowe spotkania ze sztuką.
Wystawione zostaną prace o zróżnicowanej tematyce i technice: fotografie, obrazy olejne i pastele. Członkowie koła przy kawie podzielą się doświadczeniami i wiedzą z dziedziny malarstwa i sztuki.

ikona