Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1242 (1042) 2016-07-01 - 2016-07-14

Kurs pomocy socjoterapeutycznej

Fundacja ETOH zaprasza na Szkolenie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym.
Kurs jest przeznaczony dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy, pedagogów i nauczycieli. Szczegółowe informacje pod nr 664 748 138 lub mailowo: stow.perspektywa@wp.pl.
Kurs odbędzie się w „Świetlicy Wesołe Buziaki” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Perspektywa” przy SP 16 (ul. Chabrowa 43). Zgłoszenia do końca sierpnia.
Cena wynosi 460 zł. Kurs jest współfinansowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ikona