1242 (1042) 2016-07-01 - 2016-07-14

Kurs pomocy socjoterapeutycznej

Fundacja ETOH zaprasza na Szkolenie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym.
Kurs jest przeznaczony dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy, pedagogów i nauczycieli. Szczegółowe informacje pod nr 664 748 138 lub mailowo: stow.perspektywa@wp.pl.
Kurs odbędzie się w „Świetlicy Wesołe Buziaki” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Perspektywa” przy SP 16 (ul. Chabrowa 43). Zgłoszenia do końca sierpnia.
Cena wynosi 460 zł. Kurs jest współfinansowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.