1243 (1043) 2016-07-15 - 2016-07-28

Gdyńscy gimnazjaliści i maturzyści górą!

W skali krajowej Gdynia co roku uzyskuje bardzo dobre lokaty ze sprawdzianu szóstoklasisty, z egzaminu gimnazjalnego i matury. Również wyniki uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych tradycyjnie potwierdzają dobre przygotowanie młodych ludzi do testów.
Oto wyniki gdyńskich gimnazjalistów: j. polski – 73%, historia i WOS – 61%, matematyka – 58%, j. angielski poziom podstawowy – 75% (poziom rozszerzony – 59%), j. niemiecki poziom podstawowy – 62% (poziom rozszerzony – 76%).
Odpowiedni wynik uczniów w kraju wynosi: j. polski – 69%, historia i WOS – 56%, matematyka – 49%, j. angielski poziom podstawowy – 64% (poziom rozszerzony – 45%), j. niemiecki poziom podstawowy 57% (poziom rozszerzony – 44%).
Gdyńskie matury również mają się całkiem dobrze. Zdawalność w skali kraju wynosi 79,5%, a w Gdyni egzamin dojrzałości zdało 86%.
Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy) wyglądają następująco: j. polski – 64% (kraj – 59%), matematyka – 63% (kraj – 56%), j. angielski – 80% (kraj – 71%) i j. niemiecki – 83% (kraj – 71%).
Świetne wyniki gdyńskich uczniów są efektem między innymi zapewnienia im różnorodnej oferty zajęć, a uczniom niepełnosprawnym opieki specjalistów. To także efekt finansowania przez miasto dodatkowych godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz konkursów międzyszkolnych, organizowanych przez szkoły.
Na sukces gdyńskich szkół mają wpływ również wysokie kompetencje kadry pedagogicznej oraz profesjonalne zarządzanie placówkami oświatowymi, a także udział w programach i projektach międzynarodowych, indywidualizacja procesu nauczania oraz zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

ikona