1248 (1048) 2016-09-16 - 2016-09-22

Bramy tolerancji

W dniach 18-23 września odbędą się   Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie „Schizofrenia Otwórzcie Drzwi”.
Wydarzenie ma charakter informacyjno-edukacyjny, a jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych, w szczególności schizofrenii oraz przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych.
Dzięki edukacji możliwa jest poprawa społecznego odbioru i pogłębienie tolerancji względem osób chorujących psychicznie i ich najbliższych.
Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie rozpoczną się 18 września na Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie funkcjonować będzie Trójmiejski Punkt Informacyjny z ofertami wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. O godz. 13.00 przejście przez symboliczne Drzwi do Tolerancji.
W trakcie Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie odbędzie się konferencja i warsztaty pt. „Otworzyć Bramy Tolerancji – jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”. Zaplanowano je w Gdańsku i Gdyni w dniach 19-20 września.
Pełny program Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie na www.otwartebramy.org

ikona