1250 (1050) 2016-09-30 - 2016-10-06

Gdynia miasto bez barier – miasto równych szans

Blisko dwie dekady zabiegów Gdyni o stworzenie jak najbardziej dostępnej przestrzeni miejskiej zostały docenione. Nasze miasto otrzymało nagrodę Lider Dostępności w kategorii samorząd, a także Grand Prix konkursu w uznaniu zasług na tym polu. Ogłoszenie zwycięzców odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w poniedziałek 26 września. Jak podkreślił Prezydent RP, Andrzej Duda, to swoiste podsumowanie jubileuszowego roku miasta.
Celem konkursu organizowanego przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich, pod patronatem Prezydenta RP, jest promowanie projektowania uniwersalnego, najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych z uwzględnieniem dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością, Jeśli samorząd pojmować w kategorii wspólnoty, rodziny, to ta rodzina ma obowiązek dbać o wszystkich, bez wyjątku: niezależnie od wieku, pozycji społecznej czy umiejętności. Potrzebna jest determinacja i lata starań, w dążeniu do celu. Na początku każdego działania konieczna jest wizja, dopasowana do potrzeb mieszkańców.
–  W 2000 roku przyjęliśmy kompleksową strategię rozwoju miasta, która zdefiniowała zadania gdyńskiego samorządu. W kolejnych latach przyjmowaliśmy standardy europejskie i światowe, także w kontekście dostępności. Dzisiaj spotyka nas zaszczyt i nagroda za lata starań i cieszę się, że udało się zbudować model, w którym nowoczesność miasta sprzyja wszystkim – powiedział, odbierając nagrodę, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
Podkreślmy, że w kategorii Samorząd Gdynia dostała nagrodę za wyróżnianie się w prowadzeniu konsekwentnej polityki na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
Grand Prix jest przyznawana dla wyróżniającej się firmy lub instytucji.
Kapituła konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyznała nagrody w ośmiu kategoriach, którymi oprócz dwóch zwycięskich dla Gdyni są: Przestrzeń publiczna, Sieć placówek, Obiekt użyteczności publicznej, Obiekt mieszkalny/biurowy, Obiekt zabytkowy oraz Architekt/urbanista (całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością).

Lider dostępności

fot. Sebastian Drausal