1250 (1050) 2016-09-30 - 2016-10-06

Gdyńscy maturzyści wśród najlepszych w Polsce

Fundacja „Zawsze Warto” z Krakowa wspólnie z CKE w Warszawie przeprowadziła już trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu „Matura na 100 procent”, którego celem jest uhonorowanie najlepszych w Polsce maturzystów.
W 2016 roku egzamin maturalny według kryteriów CKE zdawało w całej Polsce 258.372 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Spośród nich tylko 25 maturzystów osiągnęło najwyższe wyniki, czyli zdało wszystkie swoje egzaminy z poszczególnych przedmiotów min. na 90% oraz uzyskało 100% z jak największej liczby egzaminów z tych przedmiotów. Zostali oni laureatami konkursu „Matura na 100%”.
Wśród tych 25 najlepszych z najlepszych w Polsce znalazło się dwoje maturzystów z Gdyni. Są to tegoroczni absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego: Małgorzata Styczewska oraz Łukasz Śliwiński.
Każde z nich uzyskało prawie maksymalną (500) liczbę punktów możliwą do zdobycia na maturze krajowej w części obowiązkowej (Małgorzata Styczewska – 498 punktów, Łukasz Śliwiński – 497 punktów), a także znakomite wyniki z części matury obejmującej przedmioty dodatkowe. Oboje reprezentowali Gdynię, III LO oraz Pomorze w finałach ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.
Łukasz będzie studiować inżynierię aeronautyczną na Imperial College w Londynie, a Małgorzata zostanie studentką wydziału medycznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.