1250 (1050) 2016-09-30 - 2016-10-06

Gdyńskie uczelnie inaugurują rok akademicki

W piątek, 30 września 2016 r. w Akademii Marynarki Wojennej, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017, z udziałem przedstawicieli władz wojskowych, samorządowych, a także duchowieństwa i Magnificencji Rektorów uczelni cywilnych i wojskowych.

Inauguracja roku akademickiego na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, fot. Dorota Patzer

Inaugurację rozpoczęto powitaniem zaproszonych gości i przemówieniem Rektora - Komendanta. Inauguracja jest szczególnym dniem, dla każdej wyższej uczelni. W przypadku Akademii Marynarki Wojennej, nadchodzący rok akademicki, będzie poprzedzającym obchody 95 rocznicy powstania Morskiego Szkolnictwa Wojskowego. Jesteśmy dumni z dokonań, kolejnych pokoleń naszych absolwentów, którzy zawsze w chwilach trudnych dla naszej ojczyzny z odwagą pełnili swój marynarski i żołnierski obowiązek. Pragnę tym uroczystym dniu wyrazić wielkie uznanie i szacunek dla kolejnych pokoleń twórców i budowniczych naszej uczelni. Akademia, od zarania swych dziejów, była, jest i będzie związana z Marynarką Wojenną - podkreślał podczas przemówienia Rektor - Komendant kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Następnie odbyło się przyjęcie studentów I roku (których jest ponad tysiąc), oraz ślubowanie doktorantów. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, m. in. za działalność badawczą, publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną. Za całokształt dorobku nagrodzę otrzymał prof. dr hab. Mariusz Zieliński. Tytuł Wybitnego nauczyciela akademickiego AMW, został przyznany prof. dr hab. Jerzemu Będźmirowskiemu i prof. dr hab. Andrzejowi Felskiemu. Nagrody otrzymali także najlepsi studenci z każdego wydziału.

Dodajmy, że Akademia Marynarki Wojennej prowadzi studia na czterech wydziałach: Mechaniczno - Elektrycznym, Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Tego samego dnia odbyła się wydziałowa inauguracja roku akademickiego Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, przy al. Marsz. Piłsudskiego. Utworzony 1 września 2008 roku Wydział Oceanografii i Geografii jest sztandarową jednostką wdrażającą morską misję Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie badań środowiska morskiego oraz kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki morskiej.

3 października rok akademicki zainauguruje Gdyńska Szkoła Filmowa (pl. Grunwaldzki 2).  Gdyńska Szkoła Filmowa – Policealne Niepubliczne Studium Filmowe powstała w styczniu 2010 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni – Wojciecha Szczurka, Leszka Kopcia – Dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Roberta Glińskiego – reżysera i scenarzysty oraz Jerzego Radosa – pomysłodawcy i realizatora Pomorskich Warsztatów Filmowych. 1 października 2010 roku, pierwsza w Polsce Północnej, szkoła filmowa rozpoczęła intensywne ćwiczenia, seminaria i wykłady na trwającym 2 lata Wydziale Reżyserskim. Jeden semestr obejmuje do 700 godzin zajęć.

Także 3 października rok akademicki inauguruje Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni (ul. Kielecka).
8 października o godz. 11.00 w miejscu cumowania „Daru Młodzieży” (nabrzeże Pomorskie) rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Morskiej.
 
Akademia Morska jest kontynuatorką tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Program uroczystości: uroczyste wprowadzenie sztandaru uczelni, hymn państwowy, inauguracyjne JM Rektora prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego, ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku, Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru Akademii Morskiej w Gdyni, wystąpienia gości i przedstawiciela społeczności akademickiej, wręczenie dyplomów doktorskich, wręczenie odznaczeń państwowych, wyprowadzenie sztandaru i zakończenie uroczystości.

fot. Dorota Patzer