1250 (1050) 2016-09-30 - 2016-10-06

Klub Seniora Cisowa

Spotkania Klubu Seniora odbywają się we wtorki o godz. 16.00 i czwartki o godz. 16.30.
Najbliższe spotkanie (4.10) poprowadzi lekarz, który przedstawi wykład pt. „Co nam daje radiologia, czyli fotografie bez twarzy”.