1251 (1051) 2016-10-07 - 2016-10-13

Gaudeamus Igitur przy „Darze Młodzieży”

8 października o godz. 11.00 w miejscu cumowania „Daru Młodzieży” (nabrzeże Pomorskie) rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Morskiej.  
Akademia Morska jest kontynuatorką tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
Program uroczystości: uroczyste wprowadzenie sztandaru uczelni, hymn państwowy, inauguracyjne JM Rektora prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego, ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku, Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru Akademii Morskiej w Gdyni, wystąpienia gości i przedstawiciela społeczności akademickiej, wręczenie dyplomów doktorskich, wręczenie odznaczeń państwowych, wyprowadzenie sztandaru i zakończenie uroczystości.

ikona