1251 (1051) 2016-10-07 - 2016-10-13

Podziękowanie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Halickiej 8 wraz z pracownikami szkoły dziękuje wszystkim gościom, którzy uczestniczyli w uroczystości 80-lecia szkoły, w szczególności uczniom, rodzicom, absolwentom i przyjaciołom szkoły za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery w czasie pikniku urodzinowego.

ikona