1251 (1051) 2016-10-07 - 2016-10-13

Pomorskie Miasteczko Zawodów

Fundacja Gospodarcza zaprasza na bezpłatne warsztaty, kursy i szkolenia w  ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów:
– Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej),
– Doradztwo biznesowe,
– Doradztwo podatkowe,
– Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel (12 października w godz. 9.00-13.00).
– Tworzenie modeli biznesowych z analizą finansową (27-28 października w godz. 9.00-13.00).
Zainteresowani spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym i podatkowym oraz badaniem predyspozycji zawodowych powinni skontaktować się w celu ustalenia terminu. Przy zapisach pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście (ul. Olimpijska 2, pokój  106 (I p.)). Zapisy tel. 58 622 20 52, 58 622 60 17.
Szczegóły na stronie internetowej:
www.fundacjagospodarcza.pl.

ikona