1252 (1052) 2016-10-14 - 2016-10-20

Gdynia i NORDA atrakcyjne turystycznie

Muzeum Emigracji, kolejka na Kamienną Górę oraz Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA zostały docenione za działania promujące turystykę nie tylko w Gdyni ale i w regionie.
Ponadto podczas uroczystej gali, która odbyła się 7 października w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, wyróżnienie w kategorii Osobowość roku odebrała gdynianka Maria Piradoff, twórczyni i kustoszka Minimuzeum modernizmu, które powstało w kultowym, zabytkowym Bankowcu.
Działania Gdyni w zakresie promowania turystyki zostały wyróżnione Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego aż w trzech kategoriach. Nagroda główna za Innowacje w turystyce została przyznana Muzeum Emigracji, zaś wyróżnienie w kategorii Inwestycje w turystyce otrzymała kolejka na Kamienną Górę.
Gdynia odebrała również wyróżnienie w kategorii subregionalny marketing terytorialny za zasługi dla promocji turystyki w Województwie Pomorskim w 2015 roku, czyli za wspólną promocję turystyczną w ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA zrzeszającego 24 samorządy.
W tym roku Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki obchodzone były pod hasłem Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności. To najważniejsze święto osób związanych z branżą turystyczną ma podkreślać jak ważna i atrakcyjna jest ta dziedzina gospodarki oraz w jaki sposób jeszcze lepiej ją promować i udostępniać różnym grupom społecznym.