1252 (1052) 2016-10-14 - 2016-10-20

Gdynia wykorzystuje swój morski potencjał

Unijna strategia „Blue Growth”, „Zielone Porty”, ustawa stoczniowa czy nowe rozwiązania regulacyjne UE i Polski to tylko niektóre z tematów, o których dyskutować będzie branża morska z Polski i Europy już 14 października podczas Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016.
Forum rozpocznie się w piątek, 14 października o godz. 9.00 w PPNT (al. Zwycięstwa 96/98).
Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni, podkreśla: – Forum Gospodarki Morskiej w nowych szatach zebrało w roku ubiegłym bardzo dobre recenzje. Zachęca nas to do dalszej pracy. Mamy ambicje, by ta impreza stała się najważniejszym spotkaniem branży morskiej w Polsce.
W tym roku spodziewanych jest ponad 500 gości zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Tuż po otwarciu FGM Gdynia 2016 organizatorzy zaproszą do wysłuchania wystąpienia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz profesora dr hab. Jerzego Hausnera. Przyznane zostaną również coroczne nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w branży.
Goście wydarzenia jako pierwsi obejrzą też film nagrodzony w ramach konkursu towarzyszącego forum na najlepszy film promujący gospodarkę morską, głównie wśród młodego pokolenia.
Tegoroczne forum to cztery panele dyskusyjne, do których zaproszono  specjalistów oraz praktyków biznesu branży morskiej.
W trakcie panelu Przemysły Morskie zaprezentowane zostaną doświadczenia krajów unijnych w realizacji strategii „Blue Growth”, a także osiągnięcia krajowe w tym zakresie wraz z możliwościami dalszego rozwoju programu w Polsce. Zaproszeni goście skupią się również na Ustawie stoczniowej, budzącej w branży wiele nadziei, ale i też wątpliwości.
Dyskusje podczas panelu Logistyka Morska poświęcone zostaną nowemu Unijnemu Kodeksowi Celnemu, obowiązkowej weryfikacji wagi kontenerów w eksporcie (VGM), unijnym przepisom o pracy delegowanej i sprawom krajowym, takim jak zmiany przepisów podatkowych, czy powołanie Krajowej Administracji Skarbowej.
Panel portowy zajmie się zdefiniowaniem obecnej roli portów w gospodarce Polski i regionów. Prowadzone dyskusje będą miały także na celu szerokie spojrzenie na kwestie związane z „Zielonymi Portami”. Kierunki rozwoju i nowatorskie rozwiązania na polu Ship Management przedyskutowane zostaną w trakcie panelu dedykowanego temu sektorowi. Polska spełnia wszystkie przesłanki, sprzyjające środowisku jakiego potrzebuje nowoczesny Ship Management. Istotne więc będzie wskazanie inicjatyw i narzędzi, które pozwolą wykorzystać bogate możliwości do stworzenia w kraju shipmanagementowego zagłębia. Dyskusje w ramach tego panelu prowadzone będą w języku angielskim.
W ramach Forum odbędą się także warsztaty dla studentów pt. „Zarządzanie Ryzykiem w Przedsiębiorstwie Żeglugowym”.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: www.forum.gdynia.pl.