1252 (1052) 2016-10-14 - 2016-10-20

Klub Seniora Cisowa

Spotkania Klubu Seniora odbywają się we wtorki o godz. 16.00 i czwartki o godz. 16.30. Poruszane są na nich najróżniejsze tematy do wspólnych dyskusji.
Spotkanie 18 października poprowadzi lekarz, natomiast kolejne – 20 października – podróżnik.