1252 (1052) 2016-10-14 - 2016-10-20

W gronie światowych ekspertów o budowaniu metropolii

Przedstawiciele europejskich rządów, samorządowcy a także wybitni międzynarodowi eksperci, środowisko akademickie oraz przedsiębiorcy spotkali się w Rydze, podczas konferencji „Konkurencyjność poprzez współpracę: Nowe rozwiązania strategiczne i zarządzania dla obszaru metropolitalnego Rygi”.
O doświadczeniach Gdyni w budowaniu związków metropolitalnych, mówiła wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Gdynia od lat silnie zaangażowana jest tworzenie metropolii, a także stowarzyszeń działających na rzecz integracji samorządów w regionie. W 2011 roku powstało Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA. Od 2014 roku funkcjonuje także Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. I właśnie z uwagi na lata bogatych doświadczeń, nasze miasto zostało zaproszone do udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń metropolitalnych w Europie. Spotkanie jest okazją do omówienia innowacyjnych pomysłów i wypracowania nowych praktyk partnerstwa pomiędzy centralnymi, lokalnymi, publicznymi oraz prywatnymi podmiotami.
W dyskusji wzięli również udział: Ilona Raugze, dyrektor Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (EPSON), Debra Mountford z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przedstawiciel Oslo, Oyvind Satvedt oraz reprezentujący Wiedeń Michael Rasenbergher. Stolica Austrii od lat stawiana jest jako światowy wzór dobrze przygotowanej, zorganizowanej i sprawnie działającej metropolii, szczególnie w tak kluczowym aspekcie jakim jest transport miejski.
Kluczem do sukcesu Wiednia jest między innymi koordynacja głównych środków transportu i inwestycje infrastrukturalne. Jego dewizą jest hasło: Nie ma współpracy – tylko interesy.