1252 (1052) 2016-10-14 - 2016-10-20

Zarząd Cmentarzy Komunalnych informuje

Zarząd Cmentarzy Komunalnych informuje, że w dniach 29.10-2.11.2016 r., w związku z organizacją Dnia Wszystkich Świętych i  przewidywanym wzmożonym ruchem pieszych, wprowadzony zostaje całkowity zakaz wjazdu samochodami na teren gdyńskich cmentarzy komunalnych (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i obsługi cmentarza).
Osoby starsze (powyżej 75. roku życia) oraz niepełnosprawne będą mogły skorzystać z wjazdów na gdyńskie cmentarze w dni powszednie w godz. 8.00-10.00 do 28 października i po 3 listopada. Zezwolenia na roboty budowlane na gdyńskich cmentarzach komunalnych będą wydawane do 21 października.
Biura Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Witomińskiej w Gdyni i przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie 31 października będą czynne dla interesantów w godz. 8.00-16.00.
Na stronie internetowej www.zck.pl znajduje się skrót do aplikacji Grobonet, umożliwiającej wyszukanie grobów osób  pochowanych na gdyńskich cmentarzach komunalnych.
W „Ratuszu” 1254 przekażemy Państwu informację o organizacji ruchu w okolicy gdyńskich cmentarzy, a także o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w dniach 29 października-2 listopada.