1253 (1053) 2016-10-21 - 2016-10-27

„REH-akcja – Niepełnosprawni w działaniu”

Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi lub niewidome/słabowidzące oraz pełnoletnich wolontariuszy do udziału w projekcie „REH-akcja – Niepełnosprawni w działaniu”.
Celem projektu jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Od października do grudnia będą wspólnie spędzać czas wolny, i rozwijać swoje zainteresowania.
Zgłoszenie (dostępne na stronie internetowej www.cwm.org.pl) należy przesłać na adres: sonia.zajac@cwm.org.pl.

ikona