1253 (1053) 2016-10-21 - 2016-10-27

Przed XXV Sesją Rady Miasta Gdyni

W środę 26 października o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala 105) odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta Gdyni.
Porządek przewiduje głosowanie projektów uchwał:
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza,
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
– wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości,
– wzoru informacji na podatek od nieruchomości,
– opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia,
– opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia,
– ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,
– projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”,
– wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony,
– zmiany uchwały nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych,
– powołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,
– wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Platynowej 13,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim/al. Jana Pawła II,
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa,
– skargi pana A.P. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
– skargi pani E.L. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40,
– skargi pana M.D. na działalność Prezydenta Gdyni,
– skargi Pana G.K. na działalność Prezydenta Gdyni,
– odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan J.A.W.),
– odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan T.R.W.).
Porządek obrad oraz projekty uchwał dostępne są na stronie: www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/8496_.html.

ikona