1254 (1054) 2016-10-28 - 2016-11-03

„Pomorskie Miasteczko Zawodów”

Działania Realizowane przez Fundację Gospodarczą w ramach projektu „Pomorskie Miasteczko Zawodów” w listopadzie:
– poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej),
– doradztwo biznesowe,
– doradztwo podatkowe,
– podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel: 17 listopada o godz. 9.00-13.00 (bezpłatne),
– podstawy edytora tekstu WORD: 24-25 listopada o godz. 9.00-13.00 (bezpłatne),
– tworzenie modeli biznesowych z analizą finansową: 28-29 listopada o godz. 9.00-13.00 (bezpłatne).
Zainteresowanych spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym oraz badaniem predyspozycji zawodowych organizator prosi o wcześniejszy kontakt.
Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście.
Kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub osobisty (ul. Olimpijska 2, pokój  106 (I p.)).
Szczegóły: www.fundacjagospodarcza.pl