Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy Dzień Wszystkich Świętych – sprawdź dojazd do cmentarzy
1254 (1054) 2016-10-28 - 2016-11-03

O modernizmie w międzynarodowym gronie

Po raz piąty Gdynia gościła architektów, konserwatorów zabytków, naukowców, a także miłośników architektury modernistycznej.
Międzynarodowa Konferencja „Modernizm w Europie Modernizm w Gdyni” w tym roku poświęcona była w szczególności ochronie i konserwacji architektury XX wieku, w tym także tej z okresu powojennego. Trzydniowe spotkanie (20-22 października 2016 r.) odbywało się w centrum konferencyjnym  Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Konferencję zainaugurował prezydent Wojciech Szczurek: – Bardzo się cieszę, że ta konferencja wpisała się w życie i historię naszego miasta w sposób bardzo szczególny. Marką nowoczesnej Gdyni jest jej historia, wielkie dziedzictwo twórców naszego miasta, którzy budując je w latach 20 i 30, nie tylko robili to z wielkim rozmachem, ale i z wielką starannością i estetyką, zgodnie z najbardziej nowoczesnymi standardami architektury. Bardzo dziękuję za wkład uczestników konferencji w przywracanie wartości modernizmu gdyńskiego. To dzięki głosom w dyskusjach, dzięki projektowi wsparcia finansowego miasta, wielu obiektom przywrócono dawny blask. To wszystko sprawiło, że dziś spacerując ulicami Gdyni można dostrzec piękno tej architektury.
Swoje wystąpienia podczas gdyńskiej konferencji zaprezentowali specjaliści m.in. z Mediolanu, Moskwy, Lizbony i Tel Awiwu.
Podczas konferencji przyznano medale honorowe Prezydenta Gdyni „Civitas e Mari –  tym, którzy odważnie realizują marzenia”. Za szczególne zaangażowanie w działania związane z popularyzacją architektury i dziedzictwa kulturowego w Gdyni przyznano je Mirosławowi Studniakowi – pasjonatowi architektury Gdyni i rzemiosła budowlanego z okresu międzywojennego oraz prof. dr. hab. inż. arch. Antoniemu Taraszkiewiczowi architektowi i nauczycielowi akademickiemu, profesorowi zwyczajnemu i wieloletniemu Dziekanowi Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Dodatkowym elementem uroczystości był jubileusz 85-lecia prof. Andrzeja Krzysztofa Olszewskiego, który jest nestorem badań nad modernizmem.
Medal „Civitas e Mari” to odznaczenie przyznawane od 10 lat przez Prezydenta Miasta Gdyni – „Tym, Którzy Odważnie Realizują Marzenia”. Po raz pierwszy wręczono je w dniu jubileuszu 80-lecia Gdyni, 10 lutego 2006 roku i otrzymało je 12 miast siostrzanych Gdyni, których przedstawiciele uczestniczyli w obchodach.