1254 (1054) 2016-10-28 - 2016-11-03

Trzymaj Tempo 30 i prawą wolną

Zmieniła się organizacja ruchu drogowego w Śródmieściu Gdyni. Wyznaczono tu strefy ograniczonej prędkości, czyli tzw. Tempo 30. Oprócz niższej prędkości poruszania się pojazdami, kierowcy powinni przyzwyczaić się do korzystania z „zasady prawej ręki”, gdyż część skrzyżowań została zamieniona na równorzędne.
Pierwsze prace zakończyły się we wrześniu, a zmianami objęto ulice: Starowiejską, Mściwoja, Zgoda, Zygmunta Augusta i fragment ul. Abrahama. Październikowe przygotowania skupiły się na większości pozostałych, bocznych ulicach centrum, w tym Żeromskiego i Abrahama. Skrzyżowań równorzędnych nie wprowadzono na ul. Świętojańskiej.
Stworzenie strefy to przede wszystkim wskazanie ulic, na których większą wagę miasto przywiązuje do jakości przestrzeni, lepszych warunków ruchu pieszego i rowerowego, niż do funkcji transportowych ulicy. Przykładowo, na ulicy takiej znacznie łatwiej i bezpieczniej przejść przez jezdnię w miejscu do tego niewyznaczonym, a ruch rowerowy odbywa się bezpiecznie w jezdni.
Wiele z ulic, które znajdą się w strefie, już wcześniej nie posiadało warunków do rozwijania wyższych prędkości niż 30km/h. Po prostu są zbyt wąskie. W kilku miejscach zastosowano jednak środek wymuszenia spowolnienia za pomocą zmiany pierwszeństwa na skrzyżowaniach
– tłumaczy Roman Witowski, dyrektor ZDiZ Gdynia.
Znak A-5 „skrzyżowanie równorzędne” został ustawiony przed kilkoma skrzyżowaniami z ul. Abrahama, Żeromskiego czy Słowackiego. Zbliżając się do takiego skrzyżowania, kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy z prawej strony nie nadjeżdża inny pojazd. Kierowcy powinni zatem przypomnieć sobie o tzw. „zasadzie prawej ręki”, gdyż skrzyżowania równorzędne nie były do tej pory w Gdyni zbyt popularne – dodaje.
Skutki zmian w organizacji ruchu są bacznie obserwowane i w razie potrzeb wprowadzone zostaną korekty.
Kolejnym etapem, jest wprowadzenie licznych udogodnień dla ruchu rowerowego. Pierwsze można już zaobserwować w ramach budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Obrońców Wybrzeża, gdzie pojawiły się już pasy ruchu dla rowerów i nowy fragment drogi rowerowej, które lepiej połączą drogę rowerową na ul. Władysława IV z kontrapasem na ul. 3 Maja. Planowane jest również montowanie i malowanie znaków umożliwiających ruch rowerów pod prąd na większości dróg jednokierunkowych wewnątrz strefy ograniczonej prędkości.
Zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu wynikają z przyjętego trzy lata temu planu działań w ramach audytu polityki rowerowej miasta BYPAD. Wychodzą one również naprzeciw potrzebom przekształcania Śródmieścia tak, aby było ono bardziej komfortowe dla pieszych. Wszystkie prace są finansowane z projektu CIVITAS DYN@MO. Koszt inwestycji wynosi około 100.000 złotych.