1255 (1055) 2016-11-04 - 2016-11-17

Konkurs wiedzy o Gdyni - ostatni tydzień na zgłoszenia

18 listopada mija termin zgłaszania uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie wiedzy o Gdyni. Konkurs organizuje Biuro Rady Miasta przy współpracy Wydziału Edukacji UM Gdyni. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.

Konkurs kierowany jest do uczniów gdyńskich szkół podstawowych klas IV - VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, i realizowany odrębnie dla każdej z grup wiekowych.

I etap odbędzie się 25 listopada w szkołach macierzystych uczestników.

Zapisy przyjmowane są w Biurze Rady Miasta. Należy przesłać dane szkoły, koordynatora opiekującego się konkursem w szkole oraz liczby uczniów startujących w I etapie. Kontakt i szczegóły tel. 58 668 87 81 lub e-mail m.anuszek@gdynia.pl.