1255 (1055) 2016-11-04 - 2016-11-17

Msza za Ojczyznę

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych oraz ks. prob. dr Sławomir Decowski, a także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz Komenda Hufca ZHP Gdynia zapraszają do wzięcia udziału w uroczystości z okazji 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Program:
– godz. 9.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Andrzeja Boboli.
– godz. 9.45 – zapalenie zniczy na kwaterach poległych (cmentarz parafialny).
– godz. 10.00 – Uroczystość pod pomnikiem Pamięci Rozstrzelanych Harcerzy przy ul. Szewskiej (uroczysta odprawa wart, Apel Pamięci, składanie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy).
Uroczystość uświetnią: pododdziały OSP i MDP, reprezentacje Hufca ZHP Gdynia oraz poczty sztandarowe.