Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1256 (1056) 2016-11-18 - 2016-11-24

„Ciepło na start” – trwa głosowanie

Cztery gdyńskie i sześć gdańskich organizacji pozarządowych startuje w tym roku w akcji „Ciepło na start”, organizowanej przez EDF Polska S.A. i OPEC Sp. z.o.o. Tradycyjnie o wyborze zwycięzców i wysokości wsparcia finansowego zdecydują internauci. Głosowanie trwa do 11 grudnia.

W Gdyni akcja „Ciepło na start” jest prowadzona po raz ósmy. Ma ona na celu wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarze ekonomii społecznej. W tym roku w Gdyni w akcji uczestniczą: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava.

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa. Inicjatywa: Klub Młodzieżowy Alternative oferujący zajęcia projektowe z elementami socjoterapii, warsztaty teatralne i muzyczne z możliwością korzystania ze studia nagrań. Zajęcia pomagają młodym ludziom odkrywać ich talenty i pasje oraz wskazują twórcze formy spędzania wolnego czasu.

Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni. Inicjatywa: „Ogród Przyjaźni” polegająca na tworzeniu wspólnej przestrzeni - ogrodu społecznego dla mieszkańców.
Inicjatywa: Celebrytki Oksywskie czyli „Grupa Zabawowa”, którą tworzą rodzice/opiekunowie i dzieci od 6. miesiąca do 3. roku życia. Wspólne działania oparte na kreatywnej zabawie rozwijają przedsiębiorczość i umiejętności społeczne.

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd Wojewódzki. Inicjatywa: Klub Seniora – Nie samotności! Celem działania klubu jest wspieranie osób starszych, złagodzenie skutków samotności i chorób oraz rozbudzenie zainteresowań, poszerzenie wiedzy i integracja.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava. Inicjatywa: Socjoterapia dziecięca, której celem jest przeciwdziałanie skutkom złych oddziaływań środowiska społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży.
Trzy projekty z największą liczbą głosów z Gdyni i trzy projekty z Gdańska otrzymają wsparcie finansowe. 

Na najciekawsze projekty można głosować do 11 grudnia na stronie: www.cieplonastart.pl