1257 (1057) 2016-11-25 - 2016-12-01

Erasmus+ w Gimnazjum nr 17

Drugi rok trwa realizacja działań w ramach europejskiego projektu Erasmus+ w Gimnazjum nr 17. W tym roku działania skoncentrowane są na ogólnie rozumianych uzależnieniach i działaniach mających na celu ich zapobieganiu wśród młodzieży.
Uczniowie Gimnazjum nr 17 i pozostałych szkół partnerskich z Włoch, Austrii, Hiszpanii, Islandii i Szwecji zgłębiają problematykę uzależnień, koncentrując się w szczególności na znajdowaniu pozytywnych i zdrowych alternatyw. W październiku pięcioro uczniów Gimnazjum nr 17 uczestniczyło w wizycie w szwedzkim Lund, gdzie pracowali wspólnie z rówieśnikami z pięciu krajów partnerskich nad zadaniami projektowymi, tworząc np. filmy, prezentacje, konferencje i uczestnicząc w twórczych zajęciach, spędzając czas na sportowo, spotykając się z ludźmi mającymi ogromną wiedzę na temat uzależnień itp.
A wszystko po to, aby nigdy nie dać się zniewolić komórce, internetowi, zakupom, czy narkotykom... Dlatego w Gimnazjum nr 17 włącza się w działania projektowe wszystkich uczniów, nie tylko bezpośrednio zaangażowanych w projekt „Zdrowy styl życia nadzieją dla przyszłości”.

ikona