1257 (1057) 2016-11-25 - 2016-12-01

Nagrody dla gdyńskiej pomocy społecznej

18 listopada podczas konferencji „Efektywność i skuteczność usług społecznych” w Gdańsku odbyła się 10. jubileuszowa gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego – „Srebrne drzewko” za rok 2016.  Obchodzone 21 listopada święto pracowników pomocy społecznej również okazało się owocne dla Gdyni i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Tego dnia pracowników uhonorowano wyróżnieniami i nagrodami dyrektora MOPS oraz nagrodami Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia w 2016 roku.
W gronie tegorocznych laureatów Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego – „Srebrne drzewko” znalazł się Franciszek Bronk, zastępca dyrektora MOPS w Gdyni ds. wsparcia dziecka i rodziny. Nagroda przyznawana jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Obszarem, za jaki bezpośrednio odpowiada Franciszek Bronk, jest wsparcie dziecka i rodziny we wszystkich wymiarach jej funkcjonowania, bez względu na sytuację materialną, zasoby czy trudności, z jakimi się boryka.
Natomiast z okazji dnia pracownika socjalnego przyznano łącznie 72 wyróżnienia i 50 nagród dyrektora MOPS.
Podobnie jak w latach ubiegłych, przyznano także nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.
W kategorii pracownik administracji wyróżnienie otrzymał Adam Miller z Zespołu ds. rozwoju pomocy społecznej.
W kategorii pracownik socjalny roku uhonorowano Krystynę Bilińską z Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3.

ikona