1257 (1057) 2016-11-25 - 2016-12-01

Projekt „Utrecht” z nagrodą ministra

21 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Gdynia otrzymała główną nagrodę dla Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w tegorocznej edycji konkursu „Teraz PROJEKT SOCJALNY”, za realizację projektu „Utrecht”.
W Gdyni, w ramach projektu socjalnego „Utrecht”, tylko w ciągu ostatniego roku schroniska opuściło ponad 60 osób bezdomnych, które przy wsparciu MOPS wynajmują mieszkania lub pokoje na wolnym rynku. Projekt zakłada w dalszej kolejności intensywną pracę w kierunku aktywizacji zawodowej, optymalizacji opieki i włączenia osób bezdomnych w życie społeczne.   
Inspiracją do podjęcia tych innowacyjnych działań w był projekt społeczny realizowany w holenderskim mieście Utrecht, który poprzez zastosowanie eksperymentalnych metod pracy z osobami wykluczonymi udowodnił, że osoby korzystające ze świadczeń socjalnych mogą samodzielnie i odpowiedzialnie decydować o własnym życiu oraz aktywnie w nim uczestniczyć. Realizowany projekt jest także zbieżny ze znaną na świecie metodą „housing first”, która w pierwszej kolejności koncentruje się na zapewnieniu osobie bezdomnej bezpiecznego miejsca przebywania – wynajęcie mieszkania, pokoju.
Zamieszkanie poza schroniskiem pozwala na zerwanie etykiety osoby bezdomnej i rozpoczęcie procesu powrotu do samodzielnego życia. Za obraniem tego kierunku przemawiają również koszty ekonomiczne - wsparcie jednej osoby w projekcie „Utrecht” jest 3 razy tańsze niż wsparcie instytucjonalne w postaci schroniska.
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze gmina inwestuje w rozwój metod wsparcia osób, które doświadczyły bezdomności. Od remontów mieszkań przy współudziale przyszłych lokatorów, poprzez całą paletę wsparcia dla osób na tzw. pierwszym etapie readaptacji, m.in. adekwatnego do sytuacji wsparcia psychologicznego, prawnego czy finansowego.
W dalszej kolejności planowane jest wsparcie służące nabyciu umiejętności społecznych, gdyż już po kilku miesiącach wiadomo, że niektórym osobom po dłuższym okresie przybywania w placówce dokucza samotność. Lekarstwem na to może być pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego i nawiązywaniu relacji z innymi.
Gdynia od lat przoduje w rozwiązaniach mających na celu reintegrację osób bezdomnych. Pierwsze programy i standardy wychodzenia z bezdomności powstawały właśnie w Gdyni. Zamiast budować placówki dla osób bezdomnych, miasto stawia na ich usamodzielnianie i powrót do funkcjonowania w społeczeństwie. Te wszystkie wysiłki zostały teraz docenione przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Konkurs „Teraz PROJEKT SOCJALNY” organizowany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, nad którym patronat honorowy objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.