1258 (1058) 2016-12-02 - 2016-12-08

Kamienna Góra zmienia swoje oblicze

Trwają przygotowania do rewaloryzacji Kamiennej Góry. Część mieszkańców Gdyni zaniepokoiła wycinka drzew. Uspokajamy – są to zabiegi pielęgnacyjne, które mają na celu poprawę drzewostanu oraz uatrakcyjnienie tego wyjątkowego miejsca. Nad całością prac czuwa zespół Biura Ogrodnika Miejskiego, kierowany przez Maurę Zaworską.
Choć docelowy efekt zostanie osiągnięty dopiero za parę lat, już teraz można zdradzić wstępne założenia projektu. Celem rewaloryzacji Kamiennej Góry jest całkowicie nowe, rekreacyjne zagospodarowanie górnych tarasów, otwarcie osi widokowych, „przebudowa” istniejącego drzewostanu, posadzenie nowych gatunków drzew i krzewów oraz odtworzenie runa leśnego. W niedalekiej przyszłości będzie to teren sprzyjający wyciszeniu i odpoczynkowi. Aktualnie trwają ostatnie prace nad projektem, który zostanie zaprezentowany mieszkańcom w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
Ale już teraz, ze względu na porę roku, przyszedł czas na uporządkowanie drzewostanu. Pracami kieruje Maura Zaworska, która odpowiada za miejską zieleń. Klomby, zieleńce i rabaty zdobyły uznanie nie tylko wśród gdynian, ale także i naszych gości. W październiku Ukwiecona Gdynia zdobyła nagrodę Skrzydła Trójmiasta. Cel, jaki przyświeca rozpoczętym pracom jest jeden: Kamienna Góra ma być jeszcze piękniejsza i jeszcze bardziej „klimatyczna”.
Według założeń rewaloryzacja Kamiennej Góry może potrwać nawet trzy lata.