1258 (1058) 2016-12-02 - 2016-12-08

Po XXVI Sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 23 listopada odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta, podczas której radni przyjęli 25 uchwał, w tym:
– w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok jest kontynuacją dotychczasowych doświadczeń. Powstał w oparciu o wiedzę i praktykę, samorządowców i organizacji pozarządowych, by wspólnie dążyć do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gdyni.
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2017 r.
Proponowane w programie na działania zaplanowane na 2017 r. tworzą system wszechstronnej pomocy dla różnych grup wiekowych.
– W sprawie zmiany uchwały szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
– W sprawie zmiany uchwały nr XIV/285/15 Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2015 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania.
Łączna kwota dotacji nie ulegnie zmianie i będzie nadal wynosiła do 4.500.000 zł. Przebudowa przystanku Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana umożliwi obsługę pociągów korzystających z infrastruktury linii nr 201 i stworzenie atrakcyjniejszej oferty przewozów kolejowych dla mieszkańców Gdyni.