1258 (1058) 2016-12-02 - 2016-12-08

Projekt TENTacle – Ankieta transportowa

Urząd Miasta zakończył badania ankietowe, przeprowadzone z przedsiębiorstwami, zarządcami infrastruktury, operatorami transportu i in.).
Wyniki ankiety porównano z badaniami, którymi objęto mieszkańców Gdyni (inicjatywa „Moja Gdynia 2030”), a także z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, przyjętym przez Radę Miasta.
Powstaje pełny obraz oczekiwań od gdyńskiego systemu transportowego. Jego rozwój, odpowiadający unijnym wymaganiom dla transeuropejskiej sieci transportowej, będzie ukierunkowany przez projekt TENTacle.
Wyniki badań ankietowych będą jeszcze omówione na spotkaniu z wszystkimi respondentami ankiety, co może wnieść dodatkowe informacje – uściślenia, wskazanie priorytetów czy sposobów realizacji. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Program spotkania przewiduje też omówienie ekspertyzy, zleconej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącej sposobów rozwiązania problemów dostępu m. in. do portu morskiego w Gdyni.
Szczegóły: Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych UM Gdyni, tel. 58 668-21-10 oraz wydz.wspolpracy.analiz@gdynia.pl.

TENTacle