1258 (1058) 2016-12-02 - 2016-12-08

Urzędnik też... krwiodawca

Blisko 1,5 tys. litrów krwi oddali pracownicy Urzędu Miasta Gdyni w ciągu 6 lat działania Klubu Honorowych Dawców. W czwartek podsumowano kolejny rok działalności i nagrodzono najaktywniejszych.
Pierwsza ambulansowa zbiórka Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się 12 stycznia 2010 r. W pierwszym roku działalności podczas ambulansowych zbiórek oddano 170 litrów krwi, w tym roku już 273, ale zaplanowany jest jeszcze jeden ambulansowy pobór (15 grudnia).
Urzędowy Klub ma obecnie 86 członków. Jest najaktywniejszy na Pomorzu. Każdego roku przed Urzędem Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52-54) odbywa się ponad 20 ambulansowych zbiórek krwi (w rekordowym roku 27). Ambulans staje przy Urzędzie zwykle w czwartki, zawsze w godzinach 9.00-13.00.
Zapraszamy na nasze zbiórki nie tylko członków klubu. Każdy kto jest zdrowy i chce oddać krew, jest mile widziany –  mówi Iwona Kondracka, która od 6 lat jest prezesem Klubu. Sama do tej pory oddała 36 litrów krwi. Za swoje zasługi dla krwiodawstwa w grudniu otrzyma od Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi.
Podczas czwartkowej uroczystości (24.11.2016 r.) zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Otrzymali je: Piotr Kałużny, Tomasz Zemler, Jacek Błaszczyk, Grzegorz Murawski, Mateusz Radomski, Paweł Pawlik, Marek Masłowski, Krzysztof Czapiewski, Maria Speyer, Magdalena Morzuch, Kamila Lejk, Rafał Wojtczak-Jurasz, Robert Murawski i Krzysztof Kopacz. Wręczono także puchary najaktywniejszym krwiodawcom roku 2016.