1259 (1059) 2016-12-09 - 2016-12-15

Ogłoszenie Centrum Współpracy Młodzieży

Centrum Współpracy Młodzieży poszukuje wolontariuszy w wieku 18-30 lat do pracy na okres 2-12 miesięcy w Grecji i na Ukrainie.
 Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz kieszonkowe. Projekt jest realizowany w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) Programu Erasmus +.
 W każdym z zaproponowanych krajów wolontariusze będą realizować inne działania, zależne od rodzaju działalności organizacji przyjmującej.
Szczegóły na www.cwm.org.pl.