Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1259 (1059) 2016-12-09 - 2016-12-15

Podziękowania

Nauczyciele gdyńskich szkół pragną podziękować organizatorom, sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili sie do sprawnej organizacji XVI Mistrzostw Gdyni nauczycieli i pracowników oświaty w pływaniu, które odbyły się 26 listopada. Szczególne podziękowania kierują do dyrekcji Gimnazjum nr 3: Doroty Szymańskiej i Iwony Chudyszewicz, nauczycieli wychowania fizycznego oraz sponsorów: ZNP i ZSZZ „Solidarność”.