1259 (1059) 2016-12-09 - 2016-12-15

Studencie – ul. Abrahama czeka na Twój projekt

Na ulicy Abrahama (odcinek od ul. 10 Lutego do ul. Batorego) powstanie wyjątkowa w Gdyni przestrzeń – ulica przyjazna pieszym. Stowarzyszenie Starowiejska/Miasto Wspólne oraz Politechnika Gdańska zapraszają studentów do udziału w grudniowych warsztatach i konkursie na jej zaprojektowanie.
Nowe oblicze ulicy Abrahama to założenie jednego ze zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego – „Śródmieście Wygodne dla Pieszych”.  W tegorocznym głosowaniu otrzymał on 1,5 tysiąca głosów. I to właśnie w jego ramach powstanie pierwszy gdyński „woonerf”, „podwórzec miejski” lub – po prostu – przyjazna pieszym ulica.
Do stworzenia projektu tego miejsca zaproszeni są studenci, którzy będą również mogli wziąć udział w zorganizowanych specjalnie na tę okazję warsztatach. Ich zadaniem będzie przygotowanie projektów i wizualizacji „nowej” ul. Abrahama.
Warsztaty odbędą się 10 i 17 grudnia, a prace konkursowe trzeba będzie złożyć do 23 stycznia 2017 roku. Ich wernisaż planowany jest na drugi tydzień lutego 2017.
Szczegóły i zapisy na warsztaty: www.facebook.com/zmieniamyabrahama.
Główne założenie projektu to wprowadzenie na odcinku ul. Abrahama strefy zamieszkania (gdzie pieszy zawsze ma pierwszeństwo, a ruch samochodowy ograniczony jest do 20 km/h), elementów małej architektury, zieleni i lepszego oświetlenia.
Za ostateczny kształt projektu odpowiadać będzie realizujący inwestycję Zarząd Dróg i Zieleni, który też wybierze autora docelowej wizji ulicy.
Wsparcia merytorycznego i rzeczowego w organizacji warsztatów udzielają: Laboratorium Innowacji Społecznych i ZDiZ.
Inicjatywę wsparli także m.in. gdyńscy przedsiębiorcy i lokale mające swoją siedzibę w obrębie nowej, projektowanej przestrzeni.