1260 (1060) 2016-12-16 - 2016-12-22

„Horyzont Zawodowy” w Fundacji Gospodarczej

Projekt „Horyzont Zawodowy” realizowany przez Fundację Gospodarczą adresowany jest do 80 niepracujących mieszkańców województwa pomorskiego po 30. roku życia.
Grupa docelowa projektu to: kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.
Formy wsparcia to indywidualne poradnictwo zawodowe (stworzenie IPD), warsztaty podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe (Komunikacja i autoprezentacja, Motywacja i wytyczanie celów, Zarządzanie czasem, Techniki radzenia sobie ze stresem i asertywność). W ramach projektu organizowane są szkolenia zawodowe przygotowujące do pracy w zawodzie zgodnym z predyspozycjami uczestnika i aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy.  
Dla najbardziej zmotywowanych osób przewidziano udział w stażach lub praktykach zawodowych, a także stypendium stażowe.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.fundacjagospodarcza.pl, w zakładce Projekty w Fazie Realizacji, projekt Horyzont Zawodowy oraz w siedzibie Fundacji Gospodarcze (ul. Olimpijska 2).
Wszelkie dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr. tel. 58 662 42 37 lub 58 622 60 17 wew. 37.