1260 (1060) 2016-12-16 - 2016-12-22

Trolejbusy zasilane energią słoneczną – ankieta

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej planuje nową inwestycję polegającą na posadowieniu paneli fotowoltaicznych na wiatach postojowych zajezdni przy ul. Zakręt do Oksywia. Wymogiem formalnym jest przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców.

Wyprodukowana energia będzie zasilać sieć trolejbusową. Szacuje się, że wkład energii pozyskanej tą drogą wyniesie kilka procent całkowitego zużycia.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej będzie ubiegać się o dofinansowanie tej ekologicznej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.3.1. – Odnawialne źródła energii. Bezpośrednie użycie energii słonecznej na potrzeby zasilania transportu publicznego to rozwiązanie niezwykle unikatowe i innowacyjne, pierwsze tego typu w Polsce.

Wymogiem formalnym jest przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców.

W związku z tym Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej zwraca się do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami transportowymi oraz użytkowników komunikacji miejskiej z prośbą o odpowiedź na pytanie:
Czy jesteś za zwiększeniem udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w sieci trolejbusowej?

Odpowiedzi należy przesyłać na adres mailowy: fotowoltaika@pktgdynia.pl do 31 grudnia 2016 r.

ikona