1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

Gdynia bliżej Francji – otwarcie Konsulatu Honorowego

16 grudnia miały miejsce trzy ważne wydarzenia zacieśniające stosunki Gdyni z Francją: otwarcie nowej siedziby Konsulatu Honorowego Francji w Gdyni, powołanie Alaina Momperta na Konsula Honorowego Francji w województwie pomorskim oraz przyznanie Orderu Palm Akademickich Elżbiecie Zarębie.
16 grudnia odbyła się uroczystość inauguracji nowej siedziby Konsulatu Honorowego Francji w Gdyni przy ulicy Wrocławskiej 82. W wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in. ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy, wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała oraz nowy Konsul Honorowy Francji w województwie pomorskim Alain Mompert.
Gratulując konsulowi objęcia funkcji ,prezydent Gdyni Wojciech Szczurek powiedział: – Wierzę, że teraz jeszcze lepiej będziemy budować w najszerszym tego znaczeniu dobrą współpracę. Chcemy wspierać uczącą się młodzież, chcemy budować wspólnie Europę, chcemy wspierać kulturę, ale chcemy także robić wspólnie dobre interesy. Zrobimy wszystko, by misja Panu powierzona była otoczona życzliwością, uśmiechem i zrozumieniem.
Uroczystości przeniosły się do siedziby Muzeum Emigracji. Ambasador Francji Pierre Lévy wręczył tam akt powołania na Konsula Honorowego Alainowi Mompertowi.
Nowy Konsul Honorowy Francji Alain Mompert to biznesmen, działacz społeczny, od kilkunastu lat mieszkaniec Gdyni. Jest pomysłodawcą i dyrektorem gdyńskiego przedszkola francuskojęzycznego EcoleMaternelle, które prowadzi od 2001 roku. Za swoją działalność na polu edukacji w lutym 2016 roku otrzymał z rąk ambasadora Francji w Polsce Order Palm Akademickich.
Uroczystości w Muzeum Emigracji dopełniło przekazanie przez ambasadora Pierre’a Lévy insygniów Kawalera Palm Akademickich Elżbiecie Zarębie – od 2007 roku dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.
Order Palm Akademickich to najstarsze francuskie cywilne odznaczenie przyznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Republiki Francuskiej. Wyróżnienie Elżbiecie Zarębie zostało przyznane za wysoką jakość nauczania w ZSO nr 2, które prowadzi od lat klasy dwujęzyczne z językiem francuskim. Uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatu maturalnego na poziomie dwujęzycznym oraz certyfikatów potwierdzających znajomość języka francuskiego. W szkole działa Teatr Francuski, organizowany jest Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego oraz wiele innych inicjatyw kulturalnych.
Szkoła prowadzi także starania o uzyskanie prestiżowego tytułu Label Franc Éducation, znaku jakości przyznawanego placówkom, które prowadzą sekcje dwujęzyczne z językiem francuskim.