1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

Gdyńskie szkoły oszczędzą i będą chronić klimat

Do europejskiej Sieci 50/50 skupiającej szkoły i inne budynki oszczędzające energię w 2016 roku dołączyło 7 gdyńskich szkół. Wspólnie zrealizują kampanię „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się, jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”.
Celem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii.
Istotą metodologii „50/50” jest wprowadzenie finansowej zachęty do oszczędzania energii oraz równy podział środków pomiędzy szkołę i gminę: 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli metodologii 50/50 zostanie wypłacone szkole, a drugie 50% będzie stanowiło oszczędności dla władz lokalnych, które finansują szkolne rachunki za energię.
Kampania „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a koordynuje ją Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Citès”
Szczegóły na www.pnec.org.pl.