1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

Ludzie z pasją poszukiwani

Fundacja Fly (ul. Świętojańska 36/2) poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji Fly.
Projekt współfinansowany z budżetu miasta oraz MRPiPS (Program ASOS 2014-2020).
Fundacja zapewnia sale (w tym salę do zajęć ruchowych). Wolontariat daje okazję do zdobycia doświadczenia.
Zgłoszenia (CV oraz krótki opis proponowanych zajęć) należy przesłać na adres e-mail: biuro@fundacjafly.pl.