1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

Międzyszkolne Konkursy Wiedzy o Gdyni

Zespół Szkół nr 10 zaprasza do udziału w XII edycji Międzyszkolnych Konkursach Wiedzy o Gdyni. Konkursy skierowane są do uczniów szkół podstawowych.
Najistotniejszym celem przedsięwzięcia jest umacnianie związków emocjonalnych gdyńskich uczniów z „małą ojczyzną”.
Regulaminy konkursów znajdują się na stronie szkoły www.zs10.gdynia.pl w zakładce Międzyszkolne Konkursy Wiedzy o Gdyni.