1261 (1061) 2016-12-23 - 2017-01-12

Więcej mieszkań komunalnych – nowa polityka mieszkaniowa

Z początkiem przyszłego roku w Gdyni zacznie obowiązywać „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2017-2021”. To odpowiedź na zróżnicowane potrzeby mieszkaniowe gdynian. Realizacja dokumentu zakłada zwiększenie liczby mieszkań komunalnych w Gdyni i nakładów na remonty, a także usprawnienie dotychczasowych zasad przyznawania mieszkań oraz bardziej racjonalną gospodarkę zasobami lokalowymi. Elementem przyjętej polityki mieszkaniowej jest program „Mieszkanie Plus”.
Przyjęty przez Radę Miasta Gdyni program zakłada bardziej efektywną politykę mieszkaniową gminy. Jest spójny z planowanymi przez rząd zmianami legislacyjnymi, które istotnie przedefiniują dotychczasowe zasady wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych.

Nowelizacja ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie prawa lokatorów jest obecnie poddawana konsultacjom społecznym. Jeżeli zmiany wejdą w życie, zniknie konieczność wydzielania zasobu socjalnego w zasobie komunalnym, a lokale komunalne nie będą już wynajmowane na nieokreślony czas.
Stale rosnąca liczba rodzin, którym trzeba dostarczyć lokal socjalny po wyroku eksmisyjnym, a także wiele młodych rodzin pozbawionych zdolności kredytowej to wyzwania, którym samorząd musi podołać. Chcemy robić to efektywnie i racjonalnie, co po nowelizacji ustawy będzie łatwiejsze. Nasz program sprawia, że na planowane zmiany jesteśmy dobrze przygotowani – tłumaczy Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
Zgodnie z przyjętym planem z nowym rokiem zaczną obowiązywać nowe strefy zamieszkania, które zostały dopasowane do tego, jak kształtuje się w mieście rynek nieruchomości.
Znacznemu uproszczeniu ulegną stawki punktowe za lokal, tak aby każdy zainteresowany mógł bez trudu obliczyć je samodzielne. Plan jednocześnie szczegółowo określa wielkość i strukturę zasobu mieszkaniowego miasta, jego stan techniczny, przedstawia analizę potrzeb i ich prognozę, podobnie jak plan remontów i modernizacji.
Według prognozowanych wydatków tylko w roku 2017 miasto wyda na ten cel 8 750 000 złotych, a środki zostaną przeznaczone na między innymi remonty dachów, wymianę stolarki, remonty podłóg, izolację przeciwwilgociową czy kompleksową termomodernizację wskazanych obiektów.
Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na politykę miasta są działania poprawiające jakość życia mieszkańców zasobu komunalnego w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Plany obejmują dzielnice: Chylonia, Oksywie, Witomino oraz Babie Doły.
Zakres działań rewitalizacyjnych, które dotyczyć będą najemców 1 650 lokali, zostanie określony w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Osobnym działaniem jest wstrzymanie sprzedaży lokali komunalnych.
W dobie rosnącego zapotrzebowania  miasto nie może pozwolić sobie na uszczuplanie zasobu lokali. Kwoty uzyskiwane ze sprzedaży mieszkań komunalnych, będące ułamkiem realnej wartości, nie pozwalały na odtworzenie zasobu mieszkaniowego ani też na zwiększenie kwot na remonty. Oczywiście nie wyklucza to umożliwienia wykupu mieszkań w przyszłości, jeśli z czasem stanie się to zasadne – zaznacza wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Zmiana programu mieszkaniowego ma również na celu efektywne wykorzystanie programu Mieszkanie Plus, w którym Gdynia bierze czynny udział. Zakłada on budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, m.in. z opcją dojścia do własności. Jest on szansą dla młodych ludzi, którzy nie są w stanie zaciągnąć drogich kredytów.
Inwestycje mają być realizowane na zasadach rynkowych, na działkach należących do miasta.
W Gdyni wstępnie wskazano lokalizację w północnych dzielnicach, musi ona jednak zyskać akceptację BGK Nieruchomości S.A. – spółki zależnej Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialnej za operacyjne przygotowanie i pilotażową realizację programu Mieszkanie Plus.