1262 (1062) 2017-01-13 - 2017-01-26

Po XXVII sesji Rady Miasta

W środę 21 grudnia 2016 r., odbyła się XXVII sesja Rady Miasta. Radni podjęli m.in. uchwały w sprawach:
– uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2017: budżet 1 mld 585 milionów 510 tys. zł; dochody 1 mld 421 mln 240 tys. zł; wydatki 1 mld 503 mln 812 tys.
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego.
– wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2017-2021, który definiuje zadania i kierunki polityki mieszkaniowej Gdyni
– przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia DoCoMoMo International. Główne aspekty, na których skupia się działalność stowarzyszenia, to promocja modernizmu, w tym: tworzenie i upowszechnianie dokumentacji zabudowań modernistycznych, zbieranie funduszy na dokumentację, ochronę i użytkowanie budynków, dyskusja nad przyszłą zrównoważoną zabudową, bazująca na doświadczeniach modernizmu.
Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać pod linkiem www.gdynia.pl/wladze/rada/8588_118539.html.