1263 (1063) 2017-01-27 - 2017-02-03

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Do piątku 10 lutego każdy gdynianin może zgłosić uwagi do zapisów projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni przygotowano dla sześciu obszarów: zachodniej części Witomina-Radiostacji, rejonu ulic Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni, rejonu dawnej wsi Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza, części dzielnicy Chylonia – osiedle Meksyk, części dzielnicy Leszczynki – tzw. Pekin oraz rejonu ul. Rybaków na Babich Dołach.
Konsultacje społeczne projektu dokumentu, w którym zawarto propozycje działań dla wymienionych wyżej terenów, rozpoczęły się 11 stycznia. W ich ramach zaplanowano siedem otwartych spotkań z mieszkańcami. Przed nami jeszcze dwa:
– Poniedziałek 30 stycznia o godz. 17.00 - w SP nr 10, ul. Morska 192, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Chylonia w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego.
– Wtorek 31 stycznia w godz.  17.00-19.00 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, dla całego obszaru rewitalizacji.
Uwagi ustne do zapisów GPR można składać do 10 lutego w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, wejście od al. Zwycięstwa w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 10.00-16.00, w czwartki w godz. 10.00-18.00.
Odwiedzać można również mobilne punkty konsultacyjne:
– 8 lutego w godz. 15.00-19.00 w Placówce Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy” (ul. Żeglarzy 5) i w środę 1 lutego w godz. 15.00-19.00 w Placówce Wsparcia Dziennego „Kreatywni” (ul. Płk. Dąbka 52) – dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie.
– w czwartek 2 lutego w godz. 16.00-20.00, w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły w Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53). - dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Babie Doły.

– w poniedziałek 6 lutego w godz. 16.00-20.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Leszczynki w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych (ul. Morska 186) – dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Leszczynki w rejonie tzw. Pekinu.
– we wtorek 7 lutego w godz. 15.00-19.00 w Placówce Wsparcia Dziennego „Vitava” (ul. Widna 8), dla podobszaru rewitalizacji Witomino – Radiostacja.
Do 10 lutego zbierane są uwagi, opinie i propozycje w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie gdynia.pl/rewitalizacja/konsultacjespoleczne.
Wypełnione formularze można dostarczyć:
– drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl
– drogą korespondencyjną lub bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98 (Gdynia 81-451), budynek IV, I piętro, pokój nr 103, w godzinach urzędowania biura 8.00-16.00.
Obowiązuje data wpływu.
Z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni wraz z prognozą oddziaływania na zapoznawać się można:
– w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, Gdynia, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach otwarcia
– w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, aleja Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00.
– na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/rewitalizacja
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Samorząd”, „Jednostki i firmy związane z samorządem”, „Inne”, „Laboratorium Innowacji Społecznych”, „Rewitalizacja”, „Gminny Program Rewitalizacji”).
Więcej na gdynia.pl/rewitalizacja.

ikona