1263 (1063) 2017-01-27 - 2017-02-03

Przed XXVIII sesją Rady Miasta

W środę 1 lutego o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala 105) odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Gdyni. Porządek przewiduje głosowanie projektów uchwał w sprawie:
– nadania Leszkowi Kopciowi Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, zobacz projekt,
– nadania Władysławowi Wiśniewskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
– nadania Wojskowemu Klubowi Sportowemu FLOTA Gdynia Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
– wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2016 rok,
– przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030,
– zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni,
– zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
– w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”,
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gdyni,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Legionów, ul. Powstania Śląskiego, ul. Kilińskiego, ul. Chrzanowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Curie-Skłodowskiej, ul. Chylońskiej, ul. Ledóchowskiego, ul. Płk. Dąbka, ul. Starogardzkiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul.Sandomierskiej,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy al. Jana Pawła II,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów 3,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka,
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Grottgera,
– wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Ramułta, Drzymały, Zakręt do Oksywia 1, Opata Hackiego,
– pozbawienia drogi nr 135470G w Gdyni (ul. Saperska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania,
– określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gdynię,
– skargi Pani EB na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni,
– skargi Pana MBS na działalność Kierownika Referatu Skarg i Interwencji Urzędu Miasta Gdyni,
– wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały nr XXV/624/16 z dnia 26 października 2016 r.
Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać pod linkiem www.gdynia.pl/wladze/rada/8588_118539.html.

ikona