1264 (1064) 2017-02-03 - 2017-02-09

Gdynia z czasów II wojny w archiwaliach

Urząd Miasta dokonał niecodziennego zakupu. Za kwotę 44 euro doszło do transakcji z Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften w Kilonii. W ten sposób Gdynia została właścicielem 133 numerów (ok. 350 stron) urzędowego publikatora nadburmistrza okupowanej w latach 1939-1945 Gdyni – „Amtsblatt”.
Zakup skanów (i ich wersji cyfrowej), bo w takiej postaci zostały one udostępnione do sprzedaży, jest częścią większego projektu edukacyjnego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”, prowadzonego przez Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych urzędu. Projekt zakłada konsekwentne kompletowanie wiedzy o tragicznych skutkach II wojny światowej dla Gdyni.
A przede wszystkim jej mieszkańców: masowo wysiedlanych, mordowanych, osadzanych w obozach pracy przymusowej, gettach, obozach koncentracyjnych.– wyjaśnia Ryszard Toczek, naczelnik wydziału. – Teraz, kiedy mamy do dyspozycji aż 133 numery niemieckiego publikatora urzędowego, można rozpocząć bardziej szczegółowe badania nad codziennym życiem okupowanej Gdyni, którą Niemcy ochrzcili jako „Gotenhafen”. To już zadanie dla historyków i socjologów, którzy dostęp do tego zasobu uzyskają poprzez stronę internetową www.2wojna.gdynia.pl. Wszystkie skany, a w niedługim czasie też ich tłumaczenia, znajdą się właśnie w tej witrynie – dodaje.
„Amtsblatt” wychodził nieregularnie, zgodnie z potrzebami ówczesnych niemieckich władz. Był to typowo urzędniczy biuletyn, zawierający zarządzenia okupacyjne, głównie policyjne, informacje o publicznych wydarzeniach czy zmianach kadrowych w instytucjach i przedsiębiorstwach miejskich, nekrologi osób zabitych podczas bombardowań czy urzędników, wcielonych do wojska i zabitych.
Urząd bardzo liczy, że takie instytucje badawcze jak: Muzeum Miasta Gdyni, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Gdański czy Archiwum Państwowe – a także wolontariusze, współpracujący dotychczas przy realizacji projektu, pomogą w przygotowaniu szerszych kwerend.
Chcemy pozyskać wspólnie środki na dalsze prace. Celem jest stworzenie cyfrowego archiwum historycznego „Pamięć Gdyni”, które będzie zbiorem dokumentów, związanych z miastem w latach 1939-1945 – podsumowuje Ryszard Toczek.