Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1264 (1064) 2017-02-03 - 2017-02-09

Ogłoszenia

Wykaz wniosków o dotacje na prace przy zabytkach z budżetu miasta Gdyni na 2017 rok, złożonych w terminie do 10 stycznia 2017 roku.
Budynki wpisane do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:
1. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Armii Krajowej 46): czyszczenie elewacji, remont dolnej części elewacji, wymiana obróbek blacharskich.
2. Sąd Rejonowy (pl. Konstytucji 5): aranżacja holu (restauracja posadzek, wypraw ściennych, szlachetnych okładzin filarów, rekonstrukcja przedsionka).
3. Budynek mieszkalny (ul. Korzeniowskiego 25A): renowacja stolarki okiennej, drzwiowej i bramy, rekonstrukcja okien, opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji.
4. Budynek mieszkalny (ul. 3 Maja 27-31): remont okien klatki schodowej nr V i VII.
5. Akademia Morska (ul. Morska 81-87): remont elewacji budynku C – etap II.
6. Budynek mieszkalny (ul. Sieroszewskiego 1a): przebudowa pokrycia dachowego i odwodnienia połaci dachowej, hydroizolacji pionowej i poziomej murów zagłębionych w gruncie.
7. Budynek mieszkalny „Opolanka” (ul. P. Skargi 9): remont dachu.
8. Budynek mieszkalny (ul. św. Mikołaja 9): remont i izolacja fundamentów, odtworzenie werandy od strony zachodniej, remont elewacji.
9. Budynek mieszkalny (ul. Waszyngtona 38): wykonanie izolacji ścian piwnic, odtworzenie opasek i chodników.
10. Budynek „Polska YMCA” (ul. Żeromskiego 26): renowacja drzwi strefy wejściowej oraz stolarki okiennej w sali gimnastycznej.
Budynki położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:
11. Budynek mieszkalny (ul. Arciszewskich 23): remont elewacji frontowej i balkonów.
12. Budynek mieszkalny (ul. Armii Krajowej 23): remont elewacji i balkonów, wykonanie hydroizolacji pionowej ściany frontowej i bocznej.
13. Budynek Automobilklubu Morskiego (ul. I Armii Wojska Polskiego 28): remont dachu, opierzeń i renowacja okien werandy.
14. Budynek Akwarium Gdyńskiego (ul. Jana Pawła II 1): remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady.
15. Budynek mieszkalny (ul. 10 Lutego 37): remont elewacji frontowej i zachodniej.
16. Budynek mieszkalny (ul. 3 Maja 22-24): remont elewacji południowej i zachodniej, malowanie elewacji północnej.
17. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 37): remont elewacji frontowej.
18. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 47): remont elewacji frontowej z wyłączeniem parteru.
19. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 56): remont elewacji szczytowych oraz tylnej, izolacja murów piwnicy.
20. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 57): remont elewacji frontowych oraz tylnych.
21. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 84): remont elewacji tylnej.
22. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 92-94): remont elewacji frontowej w poziomie parteru.
23. Budynek mieszkalny (ul. Świętojańska 100): remont elewacji tylnej, opierzeń i kominów.
24. Budynek mieszkalny (ul. Władysława IV 53): remont elewacji wschodniej i południowej oraz balkonów.
25. Budynek mieszkalny (ul. Wybickiego 3): remont elewacji frontowej.
26. Budynek mieszkalny (ul. Zygmunta Augusta 13): remont elewacji od strony dziedzińców.
Podany we wnioskach zakres prac, w niektórych przypadkach nie dotyczy robót konserwatorskich i nie będzie mógł być dotowany. Wszystkie wnioski są obecnie analizowane pod względem zgodności z regulaminem, w tym kompletności. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miasta Gdyni w formie uchwały.

***

Prezydent Miasta Gdyni
przyznał dotacje w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury w roku 2017:
1. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 16. Pomorskie Warsztaty Filmowe – 20 000 zł; 84,2 pkt.
2. Fundacja Klinika Kultury – Pociąg do Miasta 2017 – Letni Festiwal Teatru Gdynia Główna - 65 000 zł; 83,7 pkt.
3. Fundacja Klinika Kultury – Akcja/Edukacja – edukacja kulturalna w Teatrze Gdynia Główna – 31 000 zł; 81,8 pkt.
4. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – Bajka w Centrum – 20 000 zł; 80,5 pkt.
5. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – 10. Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy – 20 000 zł; 80,2 pkt.
6. Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji – Korzenie kultury – baśnie i mity – 11 650 zł; 79,3 pkt.
7. Fundacja Machina Fotografika – Miejskie Lekcje Fotograficzne – 25 000 zł; 79 pkt.
8. Fundacja Okonakino – Klimat na zmiany – 12 000 zł; 77 pkt.
9. Stowarzyszenie Traffic Design – Mapa sentymentalna Grabówka – 13 000 zł; 75,3 pkt.
10. Fundacja Polihymnia – Muzyka XXL – 18 503 zł; 74,5.
11. Fundacja Vademecum – Dzieci piszą 3 – 4 000 zł; 73,8 pkt.
12. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa – Klub Muzyczny Alternative – 14 000 zł; 73,2 pkt.
13. Fundacja Vademecum – Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane – 20 000 zł; 68,2 pkt.
14. Fundacja Blues Club – Jam session bluesowe oraz jazzowe – 20 000 zł; 67,3 pkt.
15. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa – Dni krytyki filmowej – 24 300 zł; 67,2 pkt.
16. Towarzystwo Miłośników Gdyni – Działania społeczno-kulturalne „Rozwijajmy swoje pasje” – 4 000 zł; 65,3 pkt.
17. Fundacja Pura – Festiwal Open House Gdynia – III edycja – 17 547 zł; 64,2 pkt.
18. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa – Filmowa Majówka w Dzielnicach – 16 500 zł; 61,2 pkt.
19. Towarzystwo Miłośników Gdyni – Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 29 – 8 500 zł; 60,7 pkt.
20. Gdyńska Orkiestra Symfoniczna – Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic – 10 000 zł; 57,5 pkt.

***

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu treści Zarządzenia nr 5643/17/VII/P z 24 stycznia 2017 roku w sprawie: ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu dla garażu numer 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Górnej 23-27 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 01.02.2017 r. do 22.02.2017 r.

***

ABK nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 03.02.2017 r. do 23.02.2017 r.