1264 (1064) 2017-02-03 - 2017-02-09

Ostatni tydzień konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Dokładnie za tydzień – w piątek 10 lutego – kończą się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Uwagi do dokumentu – zarówno ustne, jak i pisemne – może złożyć każdy gdynianin.
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdynia rozpoczęły się 11 stycznia. Tego dnia dokument został upubliczniony. Z jego treścią może się zapoznać każdy gdynianin, każdy może też zgłosić swoje uwagi.

GPR przygotowano dla sześciu podobszarów w mieście: zachodniej części Witomina-Radiostacji, rejonu ulic Zamenhofa – Opata Hackiego na Chyloni, rejonu dawnej wsi Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza, części dzielnicy Chylonia – osiedle Meksyk, części dzielnicy Leszczynki – tzw. Pekin oraz rejonu ul. Rybaków na Babich Dołach.

Do tej pory odbyło się siedem otwartych spotkań konsultacyjnych – po jednym w każdym z podobszarów rewitalizacji, oraz jedno ogólnomiejskie. W najbliższym tygodniu można odwiedzać mobilne punkty konsultacyjne:
a) w poniedziałek 6 lutego w godz. 16.00-20.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Leszczynki  – w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych (ul. Morska 186) – dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Leszczynki w rejonie tzw. Pekinu
b) we wtorek 7 lutego w godz. 15.00-19.00 w Placówce Wsparcia Dziennego „Vitava” (ul. Widna 8) – dla podobszaru rewitalizacji Witomino-Radiostacja
c) w środę 8 lutego w godz. 15.00-19.00 w Placówce Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy” (ul. Żeglarzy 5) – dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie.

Do piątku 10 lutego ustne uwagi do zapisów GPR można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, wejście od al. Zwycięstwa) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 10.00-16.00, w czwartki w godz. 10.00-18.00.
Zbierane są też uwagi, opinie i propozycje w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie gdynia.pl/rewitalizacja/konsultacjespoleczne.

Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451,
c) bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 103, w godzinach urzędowania biura 8.00-16.00.
Obowiązuje data wpływu.

Z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni wraz z prognozą oddziaływania zapoznawać się można (do 10 lutego):
a) w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30) od pon. do piątku, w godz. 10.00-19.00,
b) w Laboratorium Innowacji Społecznych (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter) od pon. do piątku w godz. 8.00-17.00,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/rewitalizacja,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem:
www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Samorząd”, „Jednostki i firmy związane z samorządem”, „Inne”, „Laboratorium Innowacji Społecznych”, „Rewitalizacja”, „Gminny Program Rewitalizacji”).