1264 (1064) 2017-02-03 - 2017-02-09

Wolontariusze poszukiwani

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria poszukuje wolontariuszy do pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, długoterminowo chorym oraz dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej. Wolontariusz sam decyduje, ile czasu może poświęcić na pomoc innym. Osoby zainteresowane wolontariatem fundacyjnym (w wieku przynajmniej 16 lat) mogą kontaktować się pod nr. tel. 664 909 144.

***
Centrum Współpracy Młodzieży poszukuje wolontariuszy w wieku 18-30 lat do pracy na okres 2-12 miesięcy w Grecji i na Ukrainie.
 Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz kieszonkowe. Projekt jest realizowany w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) Programu Erasmus +.  W każdym z zaproponowanych krajów wolontariusze będą realizować inne działania, zależne od rodzaju działalności organizacji przyjmującej.
Szczegóły na www.cwm.org.pl.