1265 (1065) 2017-02-10 - 2017-02-16

Gdynia wolna od smogu

Chociaż mieszkańcy Gdyni nie są zagrożeni trwałym alarmem smogowym, to nie oznacza, że można spocząć na laurach. Miasto od wielu lat działa na rzecz poprawy lokalnego środowiska. Ale do zminimalizowania ryzyka mogą włączyć się sami mieszkańcy. Wystarczy zmienić nawyki i stać się ambasadorem „dobrych zachowań”, które w przyszłości będą procentować. Dodatkowo w Gdyni ogromną rolę spełnia Straż Miejska, która reaguje na każdy sygnał o możliwym spalaniu śmieci w piecu.

Zdarza się, że do pieców trafiają najróżniejsze, często rakotwórcze odpady. Bo chociaż palenie śmieci jest surowo zakazane i grozi za to kara do 500 złotych, służby muszą interweniować. Przykładowo, w 2016 roku do Straży Miejskiej wpłynęło 631 zgłoszeń mieszkańców Gdyni w tej sprawie. Dwa zawiadomienia skierowano do Prokuratury Rejonowej. Najwięcej interwencji patroli SM dotyczyło Wielkiego i Małego Kacka, bo aż 99. Za każdym razem strażnicy sprawdzają, czym ogrzewany jest dom, a w razie potwierdzenia, że nie jest to tradycyjny opał, mogą nałożyć mandat. 

Nie można też pominąć działań samego samorządu. Gdynia, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, zorganizowała grupowe zakupy energii elektrycznej i gazu. I opłaciło się. Każdego roku daje to wielomilionowe oszczędności. W tym roku grupowy zakup energii pozwolił na uzyskanie ceny o 48%, a gazu o 17,76% niższej w stosunku do cennika na 2017 rok. Prezydent Gdyni objął też swoim patronatem projekt badawczy „ENERGA Living Lab”, którego celem jest poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej. W ramach projektu zainstalowano już 30 odnawialnych źródeł energii.

Miasto dba o to, by zarówno młodzi mieszkańcy, jak i dorośli byli w pełni świadomi tego, że mają wpływ na środowisko. Służą temu ulotki uświadamiające, jak duży wpływ na stan powietrza mamy my sami. Co służy środowisku? Używanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego, zrezygnowanie z palenia śmieciami w piecach, wymiana starego pieca na nowy, korzystanie z komunikacji publicznej (ekologiczny tabor i rozbudowana infrastruktura trolejbusowa), lub przesiadka z samochodu na rower. Duże znaczenie ma także korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Gdynia już 17 lat temu zajęła się udzielaniem dotacji i fachowym doradztwem w zakresie modernizacji źródeł energii. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się pod adresem www.cieplolubni.com.pl. Maksymalna kwota dofinansowania na ten cel  wynosi 5 000 zł. W ciągu ostatnich pięciu lat Gdynia zawarła aż 424 umowy na blisko 1,5 miliona złotych.

Do 2020 roku, a więc już za trzy lata, 16 gdyńskich placówek oświatowych zostanie poddanych termomodernizacji. W sumie 17 budynków użyteczności publicznych zostanie ocieplonych i wyposażonych w nowoczesne systemy grzewcze tak, by straty ciepła były minimalne.

W kategorii efektywność energetyczna Gmina Miasta Gdyni otrzymała wyróżnienie w ramach konkursu ECO-MIASTO 2016.