1265 (1065) 2017-02-10 - 2017-02-16

Konkurs Poetycki „Cztery pory roku”

Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Gen. Maczka 1) zaprasza seniorów do wzięcia udziału w XI Konkursie Poetyckim „Cztery pory roku”.
Trzy wiersze należy przesłać na adres DDPS ul. Gen. Maczka 1 81-417 Gdynia lub drogą elektroniczną b.kluk@mopsgdynia.pl do 30 kwietnia 2017 r.
Dodatkowe informacje: Barbara Kluk (organizatorka konkursu) tel. 58 622 24 24.